Bli svårlurad!

Delar denna info från Resurs Bank!

Såhär blir du svårlurad

Risken att bli utsatt för telefon- och SMS-bedrägerier ökar och metoderna ändras hela tiden.
Det gör det svårare att identifiera bedragares avsikter.
Hur vet man om ett SMS egentligen är ett försök att komma åt känslig information?
* Läs alltid SMS noggrant och tänk efter om innehållet är rimligt
* Var uppmärksam på avsändaren och språket i meddelandet
* Klicka inte på länkar och ring inte upp okända nummer på någon annans uppmaning
* Tänk på att bedragarna kan säga sig ringa från banken, polisen, ett företag, en myndighet eller påstå sig vara en närstående.
* Logga aldrig in på någon annans uppmaning. När du använder e-legitimationen (exempelvis BankID) läs noggrant vilken tjänst du identifierar dig mot och vad du skriver undan.
Läs mer på svårlurad.se
Allt fler utsätts för telefonbedrägerier och det finns ett stort behov av att informera om detta brett i samhället.
Bakom initiativet Svårlurad! står Sveriges banker och Svenska Bankföreningen. Initiativet syftar till att ge konkreta tips och information om hur man kan skydda sig själv och sina närstående mot bedrägerier.
Med vänlig hälsning Resurs

Vill fylla på med:

  • Inget företag kopplar dig vidare till en bank! Så lägg på om du blivit uppringd!
  • Polisanmäl!