Snabbkommandon

Utskrivbarfil för Windows

Allmänna kortkommandon

 • CTRL + F (Sök, använd gärna här för att  hitta vad du söker)
 • CTRL + C (Kopiera)
 • CTRL + X (Klipp ut)
 • CTRL + V (Klistra in)
 • CTRL + Z (Ångra)
 • CTRL + P (Skriv ut, fungerar i alla program!)
 • DELETE (Ta bort)
 • SKIFT + DELETE (Ta bort markerat objekt permanent utan att placera det i Papperskorgen)
 • CTRL medan ett objekt dras (Kopiera det markerade objektet)
 • CTRL + SKIFT medan ett objekt dras (Skapa en genväg till markerat objekt)
 • F2 (Byt namn på markerat objekt)
 • CTRL + HÖGERPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa ord)
 • CTRL + VÄNSTERPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående ord)
 • CTRL + NEDPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa stycke)
 • CTRL + UPPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående stycke)
 • CTRL + SKIFT med valfri piltangent (Markera ett textblock)
 • SKIFT med valfri piltangent (Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument)
 • CTRL + A (Markera allt)
 • F3 (Sök efter en fil eller mapp)
 • ALT + RETUR (Visa egenskaper hos markerat objekt)
 • ALT + F4 (Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet)
 • ALT + RETUR (Visa det markerade objektets egenskaper)
 • ALT + BLANKSTEG (Öppna snabbmenyn för det aktiva fönstret)
 • CTRL + F4 (Stänga det aktiva dokumentet i program där du kan ha flera dokument öppna samtidigt)
 • ALT + TAB (Växla mellan öppna objekt)
 • + TAB (Växla mellan öppna objekt i Windows)
 • ALT + ESC (Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats)
 • F6 (Växla mellan skärmobjekt i ett fönster eller på skrivbordet)
 • F4 (Visa Adressfältet i Den här datorn eller Utforskaren)
 • SKIFT + F10 (Visa snabbmenyn för det markerade objektet)
 • ALT + BLANKSTEG (Visa systemmenyn för det aktiva fönstret)
 • CTRL + ESC (Visa Start-menyn)
 • ALT + Understruken bokstav i ett menynamn (Visa motsvarande meny)
 • Understruken bokstav i ett kommando på en öppen meny (Utför motsvarande kommando)
 • F10 (Aktivera menyraden i det aktiva programmet)
 • HÖGERPIL (Öppna nästa meny till höger eller en undermeny)
 • VÄNSTERPIL (Öppna nästa meny till vänster eller stäng en undermeny)
 • F5 (Uppdatera det aktiva fönstret)
 • BACKSTEG (Visa mappen en nivå upp i Den här datorn eller Utforskaren)
 • ESC (Avbryt den aktuella uppgiften)
 • SKIFT när du sätter in en CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten (Förhindra att CD-ROM-skivan startas automatiskt)

Kortkommandon för dialogrutor

 • CTRL + TAB (Flytta framåt i flikarna)
 • CTRL + SKIFT + TAB (Flytta bakåt i flikarna)
 • TAB (Flytta framåt i alternativen)
 • SKIFT + TAB (Flytta bakåt i alternativen)
 • ALT + Understruken bokstav (Utför motsvarande kommando eller välj motsvarande alternativ)
 • RETUR (Utför kommandot för det aktiva alternativet eller den aktiva knappen)
 • BLANKSTEG (Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta)
 • Piltangenter (Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp alternativknappar)
 • F1 (Visa Hjälp)
 • F4 (Visa objekten i den aktiva listan)
 • BACKSTEG (Öppna en mapp en nivå upp om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna)

Kortkommandon för Tangentbord

 • (Visa eller dölj Start-menyn)
 • + BREAK (Visa dialogrutan Systemegenskaper)
 • + D (Visa skrivbordet)
 • + M (Minimera alla fönster)
 • + SKIFT + M (Återställa minimerade fönster)
 • + E (Öppna Den här datorn)
 • + F (Söka efter en fil eller mapp)
 • CTRL +  + F (Söka efter datorer)
 • + F1 (Visa Hjälp för Windows)
 • + L (Låsa tangentbordet)
 • + R (Öppna dialogrutan Kör)
 • + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för hjälpmedel

 • Höger SKIFT i åtta sekunder (Slå på eller stänga av Tangentfilter)
 • Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN (Slå på eller stänga av Högkontrast)
 • Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK (Slå på eller stänga av Mustangenter)
 • SKIFT fem gånger (Slå på eller stänga av Tröga tangenter)
 • NUM LOCK i fem sekunder (Slå på eller stänga av Låstangenter)
 • + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för Utforskaren

 • END (Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret)
 • HOME (Visa den översta delen av det aktiva fönstret)
 • NUM LOCK + Asterisk (*) (Visa alla undermappar som finns under den markerade mappen)
 • NUM LOCK + plustecken (+) (Visa innehållet i den markerade mappen)
 • NUM LOCK + minustecken (-) (Dölj den markerade mappen)
 • VÄNSTERPIL (Dölj det markerade objektet eller markera den överordnade mappen)
 • HÖGERPIL (Visa det aktuella markerade objektet om det är dolt eller markera den första undermappen)

Kortkommandon för teckenuppsättning

Om du dubbelklickar på ett tecken i teckenrutnätet kan du sedan förflytta dig med hjälp av följande kortkommandon:

 • HÖGERPIL (Flytta åt höger eller till början av nästa rad)
 • VÄNSTERPIL (Flytta åt vänster eller till slutet av föregående rad)
 • UPPIL (Flytta en rad upp)
 • NEDPIL (Flytta en rad ned)
 • PAGE UP (Flytta en skärm upp)
 • PAGE DOWN (Flytta en skärm ned)
 • HOME (Flytta till början av raden)
 • END (Flytta till slutet av raden)
 • CTRL + HOME (Flytta till det första tecknet)
 • CTRL + END (Flytta till det sista tecknet)
 • BLANKSTEG (Växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat)

Kortkommandon för huvudfönstret i Microsoft Management Console (MMC)

 • CTRL + O (Öppna en sparad konsol)
 • CTRL + N (Öppna en ny konsol)
 • CTRL + S (Spara den öppna konsolen)
 • CTRL + M (Lägg till eller ta bort ett konsolelement)
 • CTRL + W (Öppna ett nytt fönster)
 • F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)
 • ALT + BLANKSTEG (Visa MMC-fönstermenyn)
 • ALT + F4 (Stäng konsolen)
 • ALT + A (Visa Åtgärd-menyn)
 • ALT + V (Visa Visa-menyn)
 • ALT + F (Visa Arkiv-menyn)
 • ALT + O (Visa Favoriter-menyn)

Kortkommandon i MMC-konsolfönstret

 • CTRL + P (Skriv ut aktuell sida eller aktiv ruta)
 • ALT + minustecken (-) (Visa fönstermenyn för det aktiva konsolfönstret)
 • SKIFT + F10 (Visa Åtgärd-snabbmenyn för det markerade objektet)
 • F1 (Öppna eventuellt hjälpavsnitt för det markerade objektet)
 • F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)
 • CTRL + F10 (Maximera det aktiva konsolfönstret)
 • CTRL + F5 (Återställ det aktiva konsolfönstret)
 • ALT + RETUR (Visa dialogrutan Egenskaper, om det finns någon, för det markerade objektet)
 • F2 (Byt namn på det markerade objektet)
 • CTRL + F4 (Stäng det aktiva konsolfönstret. Om det bara finns ett konsolfönster i en konsol stängs konsolen med detta kortkommando.)

Navigering vid anslutning till Fjärrskrivbord

 • CTRL + ALT + END (Öppna dialogrutan Säkerhet i Microsoft Windows)
 • ALT + PAGE UP (Växla mellan program från vänster till höger)
 • ALT + PAGE DOWN (Växla mellan program från höger till vänster)
 • ALT + INSERT (Växla mellan programmen från det senast använda)
 • ALT + HOME (Visa Start-menyn)
 • CTRL + ALT + BREAK (Växla mellan ett fönster och helskärm på klientdatorn)
 • ALT + DELETE (Visa Windows-menyn)
 • CTRL + ALT + minustecken (-) (Placera en ögonblicksbild av det aktiva fönstret i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)
 • CTRL + ALT + plustecken (+) (Placera en ögonblicksbild av hela klientfönsterområdet i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när ALT + PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)

Navigering i din webbläsare

 • CTRL + B (Öppna dialogrutan Ordna Favoriter)
 • CTRL + E (Öppna sökfältet)
 • CTRL + F (Starta sökverktyget)
 • CTRL + H (Öppna fältet Tidigare)
 • CTRL + I (Öppna fältet Favoriter)
 • CTRL + L (Öppna dialogrutan Öppna)
 • CTRL + N (Starta en ny instans/ fönster av webbläsaren med samma webbadress)
 • CTRL + T (Öppnar en ny flik)
 • CTRL + klick på adress med hjälp av musen (Starta en ny flik med önskad webbadressen)
 • Skift + klick på adress med hjälp av musen (Starta en nytt fönster med önskad webbadressen)
 • CTRL + O (Öppna dialogrutan Öppna, samma som CTRL + L)
 • CTRL + P (Öppna dialogrutan Skriv ut)
 • CTRL + R (Uppdatera den aktuella webbsidan)
 • CTRL + W (Stäng det aktuella fönstret)

Google Chrome har en hel del kortkommandon

Kortkommandon för flikar och fönster

ÅtgärdKortkommando
Öppna ett nytt fönsterCtrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitolägeCtrl + Skift + n
Öppna en ny flik och visa denCtrl + t
Öppna tidigare stängda flikar på nytt i den ordning de stängdesCtrl + Skift + t
Visa nästa öppna flikCtrl + Tabb eller Ctrl + PgDn
Visa föregående öppna flikCtrl + Skift + Tabb eller Ctrl + PgUp
Visa en specifik flikCtrl + 1 till Ctrl + 8
Visa fliken längst till högerCtrl + 9
Öppna din startsida på den aktuella flikenAlt + Home
Öppna föregående sida från webbhistoriken på den aktuella flikenAlt + vänsterpil
Öppna nästa sida från webbhistoriken på den aktuella flikenAlt + högerpil
Stäng aktuell flikCtrl + w eller Ctrl + F4
Stäng aktuellt fönsterCtrl + Skift + w eller Alt + F4
Minimera det aktuella fönstretAlt + Blanksteg och sedan n
Maximera det aktuella fönstretAlt + Blanksteg och sedan x
Avsluta Google ChromeAlt + f och sedan x

Kortkommandon för funktioner i Google Chrome

ÅtgärdKortkommando
Öppna Chrome-menynAlt + f eller Alt + e
Visa eller dölj bokmärkesfältetCtrl + Skift + b
Öppna bokmärkeshanterarenCtrl + Skift + o
Öppna sidan Historik på en ny flikCtrl + h
Öppna sidan Nedladdningar på en ny flikCtrl + j
Öppna aktivitetshanteraren i ChromeSkift + Esc
Flytta fokus till det första objektet i Chromes verktygsfältSkift + Alt + t
Flytta fokus till objektet längst till höger i Chromes verktygsfältF10 
Flytta fokus till annan dialogruta (om sådan visas) och alla verktygsfältF6
Öppna sökfältet och sök på den aktuella sidanCtrl + f eller F3
Visa nästa träff för sökningen i sökfältetCtrl + g
Visa föregående träff för sökningen i sökfältetCtrl + Skift + g
Öppna utvecklarverktygenCtrl + Skift + j eller F12
Öppna alternativen för Rensa sökdataCtrl + Skift + Delete
Öppna hjälpcentret för Chrome på en ny flikF1
Logga in som en annan användare eller surfa som gästCtrl + Skift + m
Öppna ett feedbackformulärAlt + Skift + i
Aktivera textmarkörlägetF7

Kortkommandon i adressfältet

Använd följande kortkommandon i adressfältet:

ÅtgärdKortkommando
Sök med standardsökmotornSkriv en sökterm + Retur
Sök med en annan sökmotorSkriv sökmotorns namn och tryck påTabb
Lägg till www. och .com runt ett webbplatsnamn och öppna webbplatsen på den aktuella flikenSkriv webbplatsens namn + Ctrl + Retur
Öppna en ny flik och gör en Google-sökningSkriv en sökterm + Alt + Retur
Hoppa till adressfältetCtrl + l eller Alt + d eller F6
Sök från var som helst på sidanCtrl + k eller Ctrl + e
Ta bort förslag från adressfältetMarkera med nedåtpilen + Skift + Delete
Flytta markören till adressfältetKontroll + F5

Kortkommandon på webbsidor

ÅtgärdKortkommando
Öppna alternativ för att skriva ut den aktuella sidanCtrl + p
Öppna alternativ för att spara den aktuella sidanCtrl + s
Läs in den aktuella sidan igenF5 eller Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen och ignorera cachelagrat innehållSkift + F5 eller Ctrl + Skift + r
Sluta läsa in sidanEsc
Bläddra framåt bland klickbara objektTabb
Bläddra bakåt bland klickbara objektSkift + Tabb
Öppna en fil från datorn i ChromeCtrl + o + välj en fil
Visa HTML-källkod som inte kan redigeras för den aktuella sidanCtrl + u
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärkeCtrl + d
Spara alla öppna flikar som bokmärken i en ny mappCtrl + Skift + d
Aktivera eller inaktivera helskärmslägeF11
Gör allt på sidan störreCtrl och +
Gör allt på sidan mindreCtrl och –
Återställ allt på sidan till standardstorlekCtrl + 0
Rulla nedåt på en webbsida, en skärm i tagetBlanksteg eller PgDn
Rulla uppåt på en webbsida, en skärm i tagetSkift + blanksteg eller PgUp
Till början på sidanHome
Till slutet på sidanEnd
Rulla horisontellt på sidanSkift + rulla med mushjulet
Placera markören först i föregående ord i ett textfältCtrl + vänsterpil
Flytta markören till nästa ordCtrl + högerpil
Radera föregående ord i ett textfältCtrl + backsteg
Öppna startsidan på den aktuella flikenAlt + Home
Återställ zoomnivån på sidanCtrl + 0

Kortkommandon för mus

Du måste använda musen för följande kortkommandon:

ÅtgärdKortkommando
Öppna en länk på aktuell flik (endast mus)Dra en länk till en flik
Öppna en länk på en ny flik i bakgrundenCtrl + klicka på en länk
Öppna en länk och visa denCtrl + Skift + klicka på en länk
Öppna en länk och visa den (endast mus)Dra en länk till ett tomt område på flikhuvudet
Öppna en länk i ett nytt fönsterSkift + klicka på en länk
Öppna en flik i ett nytt fönster (endast mus)Dra fliken från flikhuvudet
Flytta en flik till aktuellt fönster (endast mus)Dra fliken till ett befintligt fönster
Flytta tillbaka fliken till dess ursprungliga platsTryck på Esc medan du drar
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärkeDra webbadressen till bokmärkesfältet
Rulla horisontellt på sidanSkift + rulla med mushjulet
Ladda ned målet för en länkAlt + klicka på en länk
Visa webbhistorikenHögerklicka på Tillbaka Tillbaka eller klicka på Tillbaka Nästa och håll kvar
Högerklicka på Nästa Nästa eller klicka på Nästa Nästa och håll kvar
Växla mellan helskärmsläge och fönsterlägeDubbelklicka på ett tomt område på flikhuvudet
Gör allt på sidan störreCtrl + rulla uppåt med mushjulet
Gör allt på sidan mindreCtrl + rulla nedåt med mushjulet

Kortkommandon för PC Googles version

Vanliga åtgärder
KopieraCtrl + c
Klipp utCtrl + x
Klistra inCtrl v
Klistra in utan formateringCtrl Skift + v
ÅngraCtrl + z
Gör omCtrl Skift + z
Infoga eller redigera länkCtrl k
Öppna länkAlt + Retur
Visa vanliga kortkommandonCtrl + /
Spara
Alla ändringar sparas automatiskt på Drive
Ctrl s
Skriv utCtrl p
ÖppnaCtrl + o
SökCtrl f
Sök och ersättCtrl h
Sök igenCtrl g
Sök föregåendeCtrl + Skift + g
Dölj menyerna (kompakt läge)Ctrl + Skift + f
Insert page breakCtrl + Retur
Sök i menyernaAlt + /
Alt + Skift + z

Google Chrome: Alt + z
Upprepa den senaste åtgärdenCtrl + y
Textformatering
FetCtrl + b
KursivCtrl + i
UnderstrukenCtrl + u
GenomstrukenAlt + Skift + 5
UpphöjdCtrl + .
NedsänktCtrl + ,
Kopiera textformateringCtrl + Alt + c
Klistra in textformateringCtrl + Alt + v
Rensa textformateringCtrl + \
Ctrl + mellanslag
Öka textstorlekCtrl + Skift + >
Minska textstorlekCtrl + Skift + <
Styckeformatering
Öka styckeindragCtrl + ]
Minska styckeindragCtrl + [
Tillämpa normalt textformatCtrl + Alt + 0
Tillämpa rubrikformat [1–6]Ctrl + Alt + [1–6]
VänsterjusteraCtrl + Skift + l
CentreraCtrl + Skift + e
HögerjusteraCtrl + Skift + r
JusteraCtrl + Skift + j
Numrerad listaCtrl + Skift + 7
PunktlistaCtrl + Skift + 8
Flytta stycke uppåt/nedåtCtrl + Skift + Upp-/nedåtpil
Bilder och teckningar
Alternativ textCtrl + Alt + y
Öka storlekCtrl + Alt + k
Öka vågrät storlekCtrl + Alt + b
Öka lodrät storlekCtrl + Alt + i
Minska storlekCtrl + Alt + j
Minska vågrät storlekCtrl + Alt + w
Minska lodrät storlekCtrl + Alt + q
Vrid 15° medursAlt + högerpil
Vrid 15° motursAlt + vänsterpil
Vrid 1° motursAlt + Skift + vänsterpil
Vrid 1° medursAlt + Skift + högerpil
Stäng teckningsredigeringSkift + Esc
Kommentarer och fotnoter
Infoga kommentarCtrl + Alt + m
Öppna diskussionstrådCtrl + Alt + Skift + a
Ange aktuell kommentarCtrl + Retur
Infoga fotnotCtrl + Alt + f
Flytta till aktuell fotnotHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan f
Flytta till nästa fotnotHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan f
Flytta till föregående fotnotHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan f
Menyer
Kontextmeny (högerklicka)Ctrl + Skift + x
Ctrl + Skift + \
Arkiv-menyni Google Chrome: Alt + f
andra webbläsare: Alt + Skift + f
Redigera-menyni Google Chrome: Alt + e
andra webbläsare: Alt + Skift + e
Visa-menyni Google Chrome: Alt + v
andra webbläsare: Alt + Skift + v
Infoga-menyni Google Chrome: Alt + i
andra webbläsare: Alt + Skift + i
Format-menyni Google Chrome: Alt + o
andra webbläsare: Alt + Skift + o
Verktyg-menyni Google Chrome: Alt + t
andra webbläsare: Alt + Skift + t
Hjälp-menyni Google Chrome: Alt + h
andra webbläsare: Alt + Skift + h
Tillgänglighet-menyn
(visas när stöd för skärmläsare har aktiverats)
i Google Chrome: Alt + a
andra webbläsare: Alt + Skift + a
Inmatningsverktyg-menyn
(tillgänglig i dokument på icke-latinska språk)
Ctrl + Alt + Skift + k
Visa webbläsarens kontextmenySkift + högerklicka
Textval med tangentbord
Markera allaCtrl + a
Utöka markeringen ett teckenSkift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen en radSkift + Upp-/nedåtpil
Utöka markeringen ett ordCtrl + Skift + Vänster-/högerpil
Utöka markeringen till början av radenSkift + Home
Utöka markeringen till slutet av radenSkift + End
Utöka markeringen till början av dokumentetCtrl + Skift + Home
Utöka markeringen till slutet av dokumentetCtrl + Skift + End
Välj aktuellt listobjektHåll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på i
Välj alla listobjekt på aktuell nivåHåll ned Ctrl + Alt + Skift, tryck på e och sedan på o
Textval med musen
Välj ordDubbelklicka
Utöka markeringen ett ord i tagetDubbelklicka + dra
Välj styckeTrippelklicka
Utöka markeringen ett stycke i tagetTrippelklicka + dra

Kortkommandon för skärmläsningsprogram

Genvägarna nedan hjälper dig att arbeta med ett skärmläsningsprogram. Aktivera stödet för skärmläsningsprogram innan du använder dem. Läs mer om hur du aktiverar stöd för skärmläsningsprogram.

Stöd för skärmläsningsprogram
Aktivera stöd för skärmläsningsprogramCtrl + Alt + z
Alt + Skift + ~
Aktivera stöd för punktskriftCtrl + Alt + h
Läs upp markeringCtrl + Alt + x
Tala från markörens positionCtrl + Alt + r
Beskriv markörplatsenHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan l
Beskriv formatering vid markörenHåll ned Ctrl + Alt, tryck på a och sedan på f
Uttala tabellkolumn och radrubrikHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan h
Uttala tabellcellens platsHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan n
Uttala tabellens radrubrikHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan r
Uttala tabellens kolumnrubrikHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan c
Visa liveändringarCtrl + Alt + Skift + r

Kortkommandon för navigering

Två grupper av kortkommandon nedan hjälper dig att flytta snabbt genom dokumentet eller tabellen:

 • Flytta till nästa eller föregående objekt med Ctrl + Alt + n eller Ctrl + Alt + p följt av en annan tangent.
 • Flytta snabbt i en tabell med Ctrl + Alt + Skift + t följt av en annan tangent.
Dokumentnavigering
Visa dokumentdispositionHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på a och sedan h
Flytta till nästa rubrikHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan h
Flytta till föregående rubrikHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan h
Flytta till nästa rubrik [1-6]Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan [1–6]
Flytta till föregående rubrik [1-6]Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan [1–6]
Flytta till nästa bild
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan g
Flytta till föregående bild
(bild eller teckning)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan g
Flytta till nästa listaHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan o
Flytta till föregående listaHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan o
Flytta till nästa objekt i den aktuella listanHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan i
Flytta till föregående objekt i den aktuella listanHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan i
Flytta till nästa länkHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan l
Flytta till föregående länkHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan l
Flytta till nästa bokmärkeHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan b
Flytta till föregående bokmärkeHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan b
Flytta till nästa formateringsändringHåll ned Ctrl + Alt, tryck på n och sedan på w
Flytta till föregående formateringsändringHåll ned Ctrl + Alt, tryck på p och sedan på w
Gå till nästa ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på n och sedan r
Ctrl + Alt + k
Gå till föregående ändring
(medan du visar versionshistorik eller nya ändringar)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på p och sedan r
Ctrl + Alt + j
Tabellnavigering
Flytta till början av tabellenHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan s
Flytta till slutet av tabellenHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan d
Flytta till början av tabellkolumnenHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan i
Flytta till slutet av tabellkolumnenHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan k
Flytta till nästa tabellkolumnHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan b
Flytta till föregående tabellkolumnHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan v
Flytta till början av tabellradenHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan j
Flytta till slutet av tabellradenHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan l
Flytta till nästa tabellradHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan m
Flytta till föregående tabellradHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan g
Exit tableHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på t och sedan e
Flytta till nästa tabellHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på n och sedan t
Flytta till föregående tabellHåll Ctrl + Alt + Skift nedtryckt, tryck på p och sedan t
Andra verktyg och navigering
Öppna versionshistorikCtrl + Alt + Skift + h
Öppna verktyget UtforskaCtrl + Alt + Skift + i
Öppna stavning/grammatikCtrl + Alt + x
F7
Öppna ordbokenCtrl + Skift + y
Antal ordCtrl + Skift + c
Starta röstinmatning
(tillgängligt i Chrome-webbläsare)
Ctrl + Skift + s
Öppna sidopanelenCtrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Uppåt på sidanPage Up
Nedåt på sidanPage Down
Flytta till nästa felstavningCtrl + ‘
Flytta till föregående felstavningCtrl + ;
Infoga eller flytta till rubrikHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan h
Infoga eller flytta till sidfotHåll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på o och sedan f
Flytta fokus till popup
(för länkar, bokmärken och bilder)
Håll Ctrl + Alt nedtryckt, tryck på e och sedan p
Flytta fokus från redigeringsområdetCtrl + Alt + Skift + m

Inte bara vi samlar snabbkommandon!

Här är en mycket användbar sida för fler

SURFA.DE Tack för sammanställningen…

Din trygghet i datordjungeln!