Snabbkommandon

Utskrivbarfil

Allmänna kortkommandon

 • CTRL + C (Kopiera)
 • CTRL + X (Klipp ut)
 • CTRL + V (Klistra in)
 • CTRL + Z (Ångra)
 • CTRL + P (Skriv ut, fungerar i alla program!)
 • DELETE (Ta bort)
 • SKIFT + DELETE (Ta bort markerat objekt permanent utan att placera det i Papperskorgen)
 • CTRL medan ett objekt dras (Kopiera det markerade objektet)
 • CTRL + SKIFT medan ett objekt dras (Skapa en genväg till markerat objekt)
 • F2 (Byt namn på markerat objekt)
 • CTRL + HÖGERPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa ord)
 • CTRL + VÄNSTERPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående ord)
 • CTRL + NEDPIL (Flytta insättningspunkten till början av nästa stycke)
 • CTRL + UPPIL (Flytta insättningspunkten till början av föregående stycke)
 • CTRL + SKIFT med valfri piltangent (Markera ett textblock)
 • SKIFT med valfri piltangent (Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument)
 • CTRL + A (Markera allt)
 • F3 (Sök efter en fil eller mapp)
 • ALT + RETUR (Visa egenskaper hos markerat objekt)
 • ALT + F4 (Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet)
 • ALT + RETUR (Visa det markerade objektets egenskaper)
 • ALT + BLANKSTEG (Öppna snabbmenyn för det aktiva fönstret)
 • CTRL + F4 (Stänga det aktiva dokumentet i program där du kan ha flera dokument öppna samtidigt)
 • ALT + TAB (Växla mellan öppna objekt)
 • + TAB (Växla mellan öppna objekt i Windows)
 • ALT + ESC (Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats)
 • F6 (Växla mellan skärmobjekt i ett fönster eller på skrivbordet)
 • F4 (Visa Adressfältet i Den här datorn eller Utforskaren)
 • SKIFT + F10 (Visa snabbmenyn för det markerade objektet)
 • ALT + BLANKSTEG (Visa systemmenyn för det aktiva fönstret)
 • CTRL + ESC (Visa Start-menyn)
 • ALT + Understruken bokstav i ett menynamn (Visa motsvarande meny)
 • Understruken bokstav i ett kommando på en öppen meny (Utför motsvarande kommando)
 • F10 (Aktivera menyraden i det aktiva programmet)
 • HÖGERPIL (Öppna nästa meny till höger eller en undermeny)
 • VÄNSTERPIL (Öppna nästa meny till vänster eller stäng en undermeny)
 • F5 (Uppdatera det aktiva fönstret)
 • BACKSTEG (Visa mappen en nivå upp i Den här datorn eller Utforskaren)
 • ESC (Avbryt den aktuella uppgiften)
 • SKIFT när du sätter in en CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten (Förhindra att CD-ROM-skivan startas automatiskt)

Kortkommandon för dialogrutor

 • CTRL + TAB (Flytta framåt i flikarna)
 • CTRL + SKIFT + TAB (Flytta bakåt i flikarna)
 • TAB (Flytta framåt i alternativen)
 • SKIFT + TAB (Flytta bakåt i alternativen)
 • ALT + Understruken bokstav (Utför motsvarande kommando eller välj motsvarande alternativ)
 • RETUR (Utför kommandot för det aktiva alternativet eller den aktiva knappen)
 • BLANKSTEG (Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta)
 • Piltangenter (Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp alternativknappar)
 • F1 (Visa Hjälp)
 • F4 (Visa objekten i den aktiva listan)
 • BACKSTEG (Öppna en mapp en nivå upp om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna)

Kortkommandon för Tangentbord

 • (Visa eller dölj Start-menyn)
 • + BREAK (Visa dialogrutan Systemegenskaper)
 • + D (Visa skrivbordet)
 • + M (Minimera alla fönster)
 • + SKIFT + M (Återställa minimerade fönster)
 • + E (Öppna Den här datorn)
 • + F (Söka efter en fil eller mapp)
 • CTRL +  + F (Söka efter datorer)
 • + F1 (Visa Hjälp för Windows)
 • + L (Låsa tangentbordet)
 • + R (Öppna dialogrutan Kör)
 • + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för hjälpmedel

 • Höger SKIFT i åtta sekunder (Slå på eller stänga av Tangentfilter)
 • Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN (Slå på eller stänga av Högkontrast)
 • Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK (Slå på eller stänga av Mustangenter)
 • SKIFT fem gånger (Slå på eller stänga av Tröga tangenter)
 • NUM LOCK i fem sekunder (Slå på eller stänga av Låstangenter)
 • + U (Öppna Hjälpmedelshanteraren)

Kortkommandon för Utforskaren

 • END (Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret)
 • HOME (Visa den översta delen av det aktiva fönstret)
 • NUM LOCK + Asterisk (*) (Visa alla undermappar som finns under den markerade mappen)
 • NUM LOCK + plustecken (+) (Visa innehållet i den markerade mappen)
 • NUM LOCK + minustecken (-) (Dölj den markerade mappen)
 • VÄNSTERPIL (Dölj det markerade objektet eller markera den överordnade mappen)
 • HÖGERPIL (Visa det aktuella markerade objektet om det är dolt eller markera den första undermappen)

Kortkommandon för teckenuppsättning

Om du dubbelklickar på ett tecken i teckenrutnätet kan du sedan förflytta dig med hjälp av följande kortkommandon:

 • HÖGERPIL (Flytta åt höger eller till början av nästa rad)
 • VÄNSTERPIL (Flytta åt vänster eller till slutet av föregående rad)
 • UPPIL (Flytta en rad upp)
 • NEDPIL (Flytta en rad ned)
 • PAGE UP (Flytta en skärm upp)
 • PAGE DOWN (Flytta en skärm ned)
 • HOME (Flytta till början av raden)
 • END (Flytta till slutet av raden)
 • CTRL + HOME (Flytta till det första tecknet)
 • CTRL + END (Flytta till det sista tecknet)
 • BLANKSTEG (Växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat)

Kortkommandon för huvudfönstret i Microsoft Management Console (MMC)

 • CTRL + O (Öppna en sparad konsol)
 • CTRL + N (Öppna en ny konsol)
 • CTRL + S (Spara den öppna konsolen)
 • CTRL + M (Lägg till eller ta bort ett konsolelement)
 • CTRL + W (Öppna ett nytt fönster)
 • F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)
 • ALT + BLANKSTEG (Visa MMC-fönstermenyn)
 • ALT + F4 (Stäng konsolen)
 • ALT + A (Visa Åtgärd-menyn)
 • ALT + V (Visa Visa-menyn)
 • ALT + F (Visa Arkiv-menyn)
 • ALT + O (Visa Favoriter-menyn)

Kortkommandon i MMC-konsolfönstret

 • CTRL + P (Skriv ut aktuell sida eller aktiv ruta)
 • ALT + minustecken (-) (Visa fönstermenyn för det aktiva konsolfönstret)
 • SKIFT + F10 (Visa Åtgärd-snabbmenyn för det markerade objektet)
 • F1 (Öppna eventuellt hjälpavsnitt för det markerade objektet)
 • F5 (Uppdatera innehållet i alla konsolfönster)
 • CTRL + F10 (Maximera det aktiva konsolfönstret)
 • CTRL + F5 (Återställ det aktiva konsolfönstret)
 • ALT + RETUR (Visa dialogrutan Egenskaper, om det finns någon, för det markerade objektet)
 • F2 (Byt namn på det markerade objektet)
 • CTRL + F4 (Stäng det aktiva konsolfönstret. Om det bara finns ett konsolfönster i en konsol stängs konsolen med detta kortkommando.)

Navigering vid anslutning till Fjärrskrivbord

 • CTRL + ALT + END (Öppna dialogrutan Säkerhet i Microsoft Windows)
 • ALT + PAGE UP (Växla mellan program från vänster till höger)
 • ALT + PAGE DOWN (Växla mellan program från höger till vänster)
 • ALT + INSERT (Växla mellan programmen från det senast använda)
 • ALT + HOME (Visa Start-menyn)
 • CTRL + ALT + BREAK (Växla mellan ett fönster och helskärm på klientdatorn)
 • ALT + DELETE (Visa Windows-menyn)
 • CTRL + ALT + minustecken (-) (Placera en ögonblicksbild av det aktiva fönstret i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)
 • CTRL + ALT + plustecken (+) (Placera en ögonblicksbild av hela klientfönsterområdet i Urklipp i Terminal Server och ge samma funktioner som när ALT + PRINT SCREEN trycks ned på en lokal dator.)

Navigering i din webläsare

 • CTRL + B (Öppna dialogrutan Ordna Favoriter)
 • CTRL + E (Öppna sökfältet)
 • CTRL + F (Starta sökverktyget)
 • CTRL + H (Öppna fältet Tidigare)
 • CTRL + I (Öppna fältet Favoriter)
 • CTRL + L (Öppna dialogrutan Öppna)
 • CTRL + N (Starta en ny instans/ fönster av webbläsaren med samma webbadress)
 • CTRL + T (Öppnar en ny flik)
 • CTRL + klick på adress med hjälp av musen (Starta en ny flik med önskad webbadressen)
 • Shift + klick på adress med hjälp av musen (Starta en nytt fönster med önskad webbadressen)
 • CTRL + O (Öppna dialogrutan Öppna, samma som CTRL + L)
 • CTRL + P (Öppna dialogrutan Skriv ut)
 • CTRL + R (Uppdatera den aktuella webbsidan)
 • CTRL + W (Stäng det aktuella fönstret)

Ytterligare information

 • Vissa kortkommandon fungerar kanske inte om Tröga tangenter är aktiverade i Hjälpmedel.
 • Vissa kortkommandon för Terminal Services-klienter som liknar kortkommandon i Delning av fjärrskrivbord är inte tillgängliga när du använder Fjärrhjälp i Windows XP Home Edition.

Din trygghet i datordjungeln!