Coronaviruset (Covid-19)

Hur jobbar ITKompaniet med att förhindra spridningen av Coronaviruset (Covid-19)?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en allmänt aktiv beredskap. Vi har tillsatt en särskilt intern grupp som har ansvaret att samordna arbetet med att förhindra smittspridning av Covid-19 på vårt kontor och vi har genomfört en rad säkerhetsåtgärder för att alla ska känna sig säkra.

  • Vi ställer in alla tjänsteresor som inte bedöms som affärskritiska inom och utanför Sveriges gränser, och vi avråder våra medarbetare från privata resor och beviljar ingen semester för resor som inte följer UD:s rekommendationer.
  • Vi har infört att erbjuda handsprit vid varje kontakt med en vara.
  • Våra medarbetare håller också ett utökat fysiskt avstånd till kunder i butiken.
  • Vi uppmanar alla våra medarbetare till att hålla en god handhygien och att regelbundet använda tvål och vatten och handsprit under arbetstid.
  • Vi avråder från fysisk kontakt, så som att ta i hand.
  • Vi uppmuntrar de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Vi erbjuder i första hand fjärrsuport med hjälp av Teamviewer som finns att hämta under rubriken ”Nyttigt” på hemsidan